Chiến Lược Toàn Cầu Về Chẩn Đoán, Quản Lý Và Dự Phòng COPD (GOLD 2016)

THÔNG TIN SÁCH

  • Tác giả: 
  • Nhà xuất bản: Hội Hô Hấp Việt Nam
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Năm xuất bản:
  • Chuyên nghành: Nội Hô Hấp, Sách hay nên đọc

Tải sách (Tổng lượt tải: 51)

CTRL + F5 lại trang nếu bạn đã đăng nhập Facebook rồi.

Nội dung sách

Giới thiệu

CẬP NHẬT 2016 được xuất bản theo thỏa thuận chuyển giao bản quyền của Ủy ban khoa học GOLD, ban giám đốc GOLD và Hội Hô hấp Việt Nam.

Đây là bản dịch của GLOBAL STRATEGY FOR THE DIAGNOSIS, MANAGEMENT, AND PREVENTION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE UPDATED 2016

Ấn bản gốc tiếng Anh được xuất bản bởi Global Initiative for Chronic Obstructive Lung disease. Cuốn sách này được chuyển ngữ bởi các chuyên gia của Hội Hô hấp Việt Nam.

Chi tiết: http://hoihohapvietnam.org/chien-luoc-toan-cau-ve-chan-doan-quan-ly-va-du-phong-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh-cap-nhat-2016/

Leave a Reply