Giáo trình Bệnh học Chấn thương Chỉnh hình – ĐH Thái Nguyên

THÔNG TIN SÁCH

Tải sách (Tổng lượt tải: 36)

Nội dung sách

Nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên về tài liệu học tập, bộ môn Ngoại trường Đại học Y khoa Thái Nguyên đã biên soạn tập bài giảng Bệnh học ngoại khoa. Sách được in thành 2 tập:

Tập 1: Bệnh học ngoại khoa
Tập 2: Bệnh học chấn thương chỉnh hình

Tác giả tham gia biên soạn là cán bộ giảng dạy của bộ môn Ngoại trường Đại học Y khoa Thái Nguyên. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng cập nhật những kiến thức cơ bản nhất về ngoại khoa, đáp ứng với nhu cầu đào
tạo bác sỹ đa khoa.

Đây là một công trình của nhiều tác giả tham gia biên soạn nên khó tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của các độc giả.

Ý kiến đóng góp xin gửi về bộ môn Ngoại trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.

Leave a Reply