Chuyên ngành: Rheumatology

Dubois’ Lupus Erythematosus and Related Syndromes, 9e
ABC of Rheumatology, 5e, 2018
Kelley and Firestein’s Textbook of Rheumatology, 2-Volume Set, 10e
Harrison’s Rheumatology, 4th Edition