Chuyên ngành: Dị Ứng - Miễn Dịch

Inflammation: Fundamental Mechanisms
Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System, 5e
Meningitis and Encephalitis, Management and Prevention Challenges
Bệnh Dị Ứng: Phòng Ngừa và Trị Liệu
Giáo Trình Miễn Dịch Dị Ứng Học Cơ Sở
Một Số Bệnh Tự Miễn Dịch Thường Gặp Trong Da Liễu
Các Thuốc Chống Dị Ứng
Nội Bệnh Lý: Dị Ứng Miễn Dịch Lâm Sàng – Bộ Y Tế
Giáo Trình Dị Ứng Học Đại Cương – Viện Vệ Sinh Dịch Tễ TW