Chuyên ngành: Giáo Trình Nội

Cardiac Intensive Care, 3e
Trắc nghiệm nội khoa cơ sở
Harrison’s Principles of Internal Medicine, 20e (Vol.1 & Vol.2)
Medical Secrets, 6e
Trắc nghiệm nội khoa cơ sở
2019 Ferri’s Clinical Advisor: 5 Books in 1
Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases: 2-Volume Set, 8th
Bài Giảng Triệu Chứng Học Nội Khoa – ĐH YK PNT
Sổ tay nội khoa – Pocket Medicine 4th – Sách dịch
Rapid Review Pathology, 5e, 2018
Fundamentals of Toxicologic Pathology, 3e, 2018
Giáo trình Bệnh chuyên khoa