Chuyên ngành: Bệnh Học Nội

Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases: 2-Volume Set, 8th
Rapid Review Pathology, 5e, 2018
Fundamentals of Toxicologic Pathology, 3e, 2018
Giáo trình Bệnh chuyên khoa
CURRENT Medical Diagnosis & Treatment 2018 – 57 ed
Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội (2004)
Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (2004)
Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa – ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bệnh Học Nội Khoa – Tập 1 – ĐH Y Khoa Thái Nguyên
Bệnh Học Nội Khoa – Tập 2 – ĐH Y Khoa Thái Nguyên
Bệnh Học Nội Khoa – Tập 1: Tim Mạch và Thận – HVQY
Bệnh Học Nội Khoa – Tập 2: Khớp và Nội Tiết – HVQY