Chuyên ngành: Triệu Chứng Học Nội

Bài Giảng Triệu Chứng Học Nội Khoa – ĐH YK PNT
Nội cơ sở: Dựa trên cuốn sổ 200 triệu chứng của Y3
Cơ chế triệu chứng học – Sách dịch
Nội Khoa Cơ sở – ĐH Y Dược Huế
Bài Giảng Hệ Nội – Tập 1: Nội Cơ Sở – GS Nguyễn Huy Dung
Nội Khoa Cơ Sở (Tập 1) – Học Viện Quân Y
Nội Khoa Cơ Sở (Tập 2) – Học Viện Quân Y
Triệu Chứng Học Nội Khoa – ĐH Y Dược TPHCM
Giáo Trình Nội Khoa Cơ Sở – ĐH Thái Nguyên
Nội Khoa Cơ Sở (Tập 1) – ĐH Y Hà Nội
Nội Khoa Cơ Sở (Tập 2) – ĐH Y Hà Nội
Triệu Chứng Học Thần Kinh – Bộ Y Tế