Chuyên ngành: Nội Hô Hấp

X Quang Ngực – Phạm Ngọc Hoa
The Washington Manual Pulmonary Medicine Subspecialty Consult 2e
Manual of Clinical Problems in Pulmonary Medicine 7e
Phòng Và Điều Trị Hen Phế Quản
Harrison’s Pulmonary and Critical Care Medicine 3e
Egan’s Fundamentals of Respiratory Care 11e