Chuyên ngành: Nội Tổng Quát

Sổ Tay Thầy Thuốc Thực Hành Tập 2, 9e, 2009
Sổ Tay Thầy Thuốc Thực Hành Tập 1, 9e, 2009
Davidson’s Principles and Practice of Medicine, 23e, 2018
Mayo Clinic Internal Medicine Board Review 11e
Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội (2004)
Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (2004)
Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa – ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bệnh Học Nội Khoa – Tập 1 – ĐH Y Khoa Thái Nguyên
Bệnh Học Nội Khoa – Tập 1: Tim Mạch và Thận – HVQY
Bệnh Học Nội Khoa – Tập 2: Khớp và Nội Tiết – HVQY
Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa – Tập 1 – ĐH Y Dược Huế
Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa – Tập 2 – ĐH Y Dược Huế