Chuyên ngành: Bỏng

Total Burn Care, 5e
Sơ Cứu, Cấp Cứu Và Điều Trị Bỏng – Viện Bỏng Quốc Gia