Chuyên ngành: Chấn Thương Chỉnh Hình

Manual of Definitive Surgical Trauma Care, Fifth Edition
ATLS – Advanced Trauma Life Support – Student Course Manual, 10e
Operative Techniques Knee Surgery, 2e, 2017
Traumatic and Ischemic Injury: Methods and Protocols, 2018
Operative Techniques: Spine Surgery, 3e, 2018
Giáo trình Bệnh học Chấn thương Chỉnh hình – ĐH Thái Nguyên
Orthopaedic Secrets 4th Edition
Chấn Thương Chỉnh Hình – ĐH Y Hà Nội
Cấp Cứu Ngoại Khoa Chấn Thương – ĐH Y Hà Nội
Kỹ Thuật Mổ Chấn Thương – Chỉnh Hình
Handbook of Fractures 5e
Bệnh Học Chấn Thương Chỉnh Hình – HV Quân Y