Chuyên ngành: Giáo Trình Ngoại

Operative Endoscopic and Minimally Invasive Surgery
Trắc nghiệm nội khoa cơ sở
Atlas giải phẫu ngoại khoa 2018
Surgical Pathology of the Liver
Pretest Ngoại Khoa – sách dịch
Fluid Therapy for the Surgical Patient
Surgical Recall, 8e, 2018
Principles and Practice of Surgery, 7e, 2018
Rush University Medical Center Review of Surgery, 6e 2018
Review of Surgery for ABSITE and Boards 2nd ed 2018
Cardiology Board Review 1st Edition 2018
Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Ngoại Khoa – 2013