Chuyên ngành: Bệnh Học Ngoại

Surgical Pathology of the Liver
Bệnh học ngoại khoa (Dùng để ôn thi sau đại học)
Bài Giảng Bệnh Học Ngoại Khoa – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội (2006)
Bài Giảng Bệnh Học Ngoại Khoa – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (2006)
Ngoại Bệnh Lý – Tập 1 – ĐH Y Dược Huế
Ngoại Bệnh Lý – Tập 2 – ĐH Y Dược Huế
Bệnh Học Ngoại (Sau Đại Học) – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội
Bệnh Học Ngoại (Sau Đại Học) – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội
Bệnh Học Phẫu Thuật Thần Kinh (2003)
Bệnh Học Phẫu Thuật Thần Kinh (2010)
Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa – ĐH Y Dược TPHCM
Bài Giảng Bệnh Học Ngoại Khoa (2013) – ĐH Y Hà Nội