Chuyên ngành: Phẫu Thuật Thực Hành

Atlas giải phẫu ngoại khoa 2018
Principles and Practice of Surgery, 7e, 2018
Phẫu Thuật Thực Hành (BSĐK) – Bộ Y Tế
Phẫu Thuật Thực Hành – ĐH Y Dược TPHCM
Phẫu Thuật Thực hành – Tập 1 – HV Quân Y