Chuyên ngành: Triệu Chứng Ngoại

Ngoại Khoa Cơ sở – ĐH Y Hà Nội
Bài Giảng Triệu Chứng Học Ngoại Khoa – ĐH Y Hà Nội (2006)
Triệu Chứng Học Ngoại Khoa – GS Đặng Hanh Đệ
Ngoại Khoa Cơ Sở – Học Viện Quân Y
Bài Giảng Triệu Chứng Học Ngoại Khoa (2013) – ĐH Y Hà Nội
Ngoại Khoa Cơ Sở – ĐH Y Dược TPHCM