Chuyên ngành: Ngoại Tiêu Hóa

Ngoại Khoa Ống Tiêu Hóa – ĐH Y Dược TPHCM
Surgical Pathology of the Liver
Colon and Rectal Surgery: Abdominal Operations (Master Techniques in Surgery), 2e
Shackelford’s Surgery of the Alimentary Tract, 2 Volume Set, 8e
Blumgart’s Surgery of the Liver, Biliary Tract and Pancreas, 6th Edition
Atlas of Gastrointestinal Surgery Volume One
Cấp Cứu Ngoại Khoa Tiêu Hóa – ĐH Y Hà Nội
Phẫu Thuật Gan Mật – ĐH Y Hà Nội
Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa – ĐH Y Dược TPHCM
Bệnh Lý Viêm Tụy (SĐH)
Sổ Tay Tiêu Hóa Thực Hành
Shackelford’s Surgery of the Alimentary Tract 7e