fbpx

Chuyên ngành: Ngoại Tiêu Hóa

image description
image description
Download Ebook
  • People's Medical Publishing House
  • 2006
By: John L. Cameron, Corinne Sandone
image description
image description
Download Ebook
  • ĐH Y Hà Nội
  • 2010
By: GS. Đặng Hanh Đệ
image description
image description
Download Ebook
  • ĐH Y Hà Nội
  • 2005
By: Cố PGS. VS. Tôn Thất Bách
image description
image description
Download Ebook
  • ĐH Y Dược TPHCM
  • 2011
By: GS. TS. Nguyễn Đình Hối
image description
image description
Download Ebook
  • NXB Y Học
  • 2006
By: GS. TS. Hà Văn Quyết