Chuyên ngành: Ngoại Tổng Quát

The Art of Combining Surgical and Nonsurgical Techniques in Aesthetic Medicine, 1e
Shoulder Arthroscopy 3e
Phác Đồ Điều Trị Ngoại Khoa 2013 – BV Chợ Rẫy
Schwartz’s Principles of Surgery ABSITE and Board Review 10e
Ngoại Khoa Cơ sở – ĐH Y Hà Nội
Bài Giảng Bệnh Học Ngoại Khoa – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội (2006)
Bài Giảng Bệnh Học Ngoại Khoa – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (2006)
Ngoại Bệnh Lý – Tập 1 – ĐH Y Dược Huế
Ngoại Bệnh Lý – Tập 2 – ĐH Y Dược Huế
Zollinger’s Atlas of Surgical Operations 9e
Chẩn Đoán và Điều Trị Y Học Hiện Đại (Tập 2)
Bài Giảng Triệu Chứng Học Ngoại Khoa – ĐH Y Hà Nội (2006)