Chuyên ngành: Giáo Trình Sản Phụ Khoa

Dewhurst’s Textbook of Obstetrics & Gynaecology, 9e
Examination Review for Ultrasound: Abdomen and Obstetrics & Gynecology, 2e
First Trimester Ultrasound Diagnosis of Fetal Abnormalities
Netter’s Obstetrics and Gynecology, 3e, 2017
Basic Practical Skills in Obstetrics and Gynaecology: Participant Manual, 3e, 2018
Bài Giảng Sản Phụ Khoa – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội (2004)
Bài Giảng Sản Phụ Khoa – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (2004)
Thủ Thuật Sản Phụ Khoa – ĐH Y Hà Nội
Bài Giảng Sản Phụ Khoa (Sau Đại Học) – ĐH Y Hà Nội
Phác Đồ Điều Trị Sản Phụ Khoa – BV Từ Dũ (2015)
Bài Giảng Sản Phụ Khoa – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội (2013)
Bài Giảng Sản Phụ Khoa – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (2011)