Chuyên ngành: Phụ Khoa

Textbook of Clinical Trials in Oncology: A Statistical Perspective
Hướng dẫn điều trị sản phụ khoa – BV Hùng Vương – Phần Phụ khoa
Ultrasound Assessment in Gynecologic Oncology
Siêu Âm Phụ Khoa Thực Hành – BV Hùng Vương (2014)
Chuyên Đề Bệnh Phụ Sản – ĐH Y Dược TPHCM
Phẫu Thuật Sản Phụ Khoa
Bệnh Phụ Khoa – Cần Lưu Ý Nhất Ở Độ Tuổi Sinh Sản Và Quanh Mãn Kinh
Lâm Sàng Phụ Khoa Và Giải Phẫu Bệnh
Hacker & Moore’s Essentials of Obstetrics and Gynecology 6e
Current Diagnosis & Treatment Obstetrics & Gynecology, 11e
Shaw’s Textbook of Gynecology, 16th edition
Beckmann Obstetrics and Gynecology 7e