Chuyên ngành: Sản Khoa

Thực Hành Sản Phụ Khoa – ĐH Y Dược TPHCM (2011)
Handbook of CTG Interpretation: From Patterns to Physiology