Chuyên ngành: Giáo Trình Nhi Khoa

Fenichel’s Clinical Pediatric Neurology: A Signs and Symptoms Approach
Paediatric Symptom and Sign Sorter
Pretest Nhi Khoa – sách dịch
Paediatric Clinical Examination Made Easy, 6th
Nelson Essentials of Pediatrics, 8e, 2018
Atlas of Pediatric and Youth ECG, 2018
Atlas bệnh học nhi khoa
Bài Giảng Nhi Khoa – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội (2006)
Bài Giảng Nhi Khoa – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (2006)
Study Guide for Wong’s Essentials of Pediatric Nursing, 9e
Step-Up to Pediatrics
Thực Hành Lâm Sàng Chuyên Khoa Nhi – ĐH Y Dược TPHCM