Chuyên ngành: Ngoại Nhi

Phác Đồ Điều Trị Nhi Khoa 2013 – BV Nhi Đồng 1
Phác Đồ Điều Trị Ngoại Nhi – BV Nhi Đồng 2 (2013)
Phẫu Thuật Tiết Niệu Trẻ Em
Cấp Cứu Ngoại Khoa Nhi Khoa – ĐH Y Hà Nội
Operative Pediatric Surgery, 2nd Edition
Ashcraft’s Pediatric Surgery, 6th Edition
Pediatric Surgery, 2-Volume Set, 7th Edition
Operative Pediatric Surgery, 7th Edition
Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Trẻ Em – BV Nhi TƯ