Chuyên ngành: Phác Đồ Nhi

Paediatric Clinical Guidelines 2016 – 2018 – 7th Edition
Phác Đồ Điều Trị Nhi Khoa 2013 – BV Nhi Đồng 1
Phác Đồ Điều Trị Nhi Khoa 2013 – BV Nhi Đồng 2
Phác Đồ Điều Trị Ngoại Nhi – BV Nhi Đồng 2 (2013)
2015 Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy, 21e
Phác Đồ Điều Trị Nhi Khoa 2016 – BV Nhi Đồng 2
Phác Đồ Ngoại Trú Nhi Khoa – BV Nhi Đồng 2
Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Trẻ Em – BV Nhi TƯ