Chuyên ngành: Điều Dưỡng

Bài giảng điều dưỡng hồi sức cấp cứu
Hướng Dẫn Thực Hành 55 Kỹ Thuật Điều Dưỡng Cơ Bản – Tập 1
Hướng Dẫn Thực Hành 55 Kỹ Thuật Điều Dưỡng Cơ Bản – Tập 2
Điều Dưỡng Nội Tập 1 (CNĐD) – Bộ Y Tế
Điều Dưỡng Nội Tập 2 (CNĐD) – Bộ Y Tế
Comprehensive Neonatal Nursing Care 5e
Essentials of Pediatric Nursing, 2E
Wong’s Essentials of Pediatric Nursing 9e
Điều Dưỡng Hồi Sức Cấp Cứu – Bộ Y Tế
Chăm Sóc Bệnh Nhân Tim Mạch