Chuyên ngành: Gây Mê Hồi Sức

Essentials of Pain Medicine, 4e
Atlas of Uncommon Pain Syndromes – 3rd Edition
Atlas of Common Pain Syndromes – 3rd Edition
Giáo trình Gây mê-Hồi sức cơ sở – ĐH Y dược Huế
Bài Giảng Gây Mê Hồi Sức – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội
Bài Giảng Gây Mê Hồi Sức – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội
Miller’s Anesthesia, 2-Volume Set, 8th Edition
Hồi Sức Cấp Cứu và Gây Mê Trẻ Em – Tập 1
Hồi Sức Cấp Cứu và Gây Mê Trẻ Em – Tập 2
Yao & Artusio’s Anesthesiology: Problem-Oriented Patient Management 8e
Kaplan’s Cardiac Anesthesia: In Cardiac and Noncardiac Surgery, 7e
Gây Mê Hồi Sức Trong Sản Khoa – ĐH Y Dược Huế