Chuyên ngành: Lão Khoa

Tai biến mạch máu não ở người có tuổi
Giáo Trình Quản Lý Sức Khỏe Người Cao Tuổi – ĐHYD Huế
Sổ Tay Y Học Người Cao Tuổi (Sách dịch)
Bệnh Học Lão Khoa – Từ Đại Cương Tới Thực Hành Lâm Sàng
Bệnh Động Mạch Vành Ở Người Cao Tuổi – ĐHYD TPHCM