Chuyên ngành: Lao

Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị & dự phòng bệnh lao 2018
Cẩm Nang Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Điều Trị Lao
Bệnh Học Lao – ĐH Y Hà Nội
Chuyên Đề Bệnh Lao – ĐH Y Dược TPHCM
Bệnh Lao Trẻ Em
Thuốc Chữa Bệnh Lao
Bệnh Lao và Nhiễm HIV/AIDS
Các Phương Pháp Phát Hiện, Chẩn Đoán Lao Phổi, Lao Kê, Lao Màng Não
Bệnh Học Lao (2015) – ĐH Y Dược TPHCM