Chuyên ngành: Phục Hồi Chức Năng

Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral, 6
Orthopaedics for the Physical Therapist Assistant, 2nd edition
Vận Động Trị Liệu (CĐ) – Bộ Y Tế
Luyện Tập Phục Hồi Chức Năng Sau Tai Biến Mạch Máu Não
Phục Hồi Chức Năng (CNĐD) – Bộ Y Tế
Phục Hồi Chức Năng Bệnh Nhân Liệt Nửa Người Do Tai Biến Mạch Máu Não
Lượng Giá Chức Năng Hệ Vận Động – Bộ Y Tế
Kỹ Thuật Tạo Thuận Cảm Thụ Bản Thể Thần Kinh – Cơ
Giải Phẫu Chức Năng Hệ Vận Động Và Hệ Thần Kinh
Các Phương Thức Điều Trị Bằng Vật Lý
Giáo Trình Phục Hồi Chức Năng – Vật Lý Trị Liệu (THCN)
Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng (CN YTCC) – Bộ Y Tế