Chuyên ngành: Tai Mũi Họng

Handbook of Otolaryngology: Head and Neck Surgery, 2nd edition
Dị Ứng Trong Tai Mũi Họng
Otolaryngology-Head and Neck Surgery: Clinical Reference Guide, 5e
Oral, Head and Neck Oncology and Reconstructive Surgery, 1e
Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Một Số Bệnh Về Tai Mũi Họng 2016
Giáo Trình Tai Mũi Họng – ĐH Y Dược Huế
Tai Mũi Họng (BSĐK) – Bộ Y Tế
Giản Yếu Bệnh Học Tai Mũi Họng
Kiến Thức Cơ Bản Tai Mũi Họng (Sách Dịch)
Các Phẫu Thuật Thông Thường Tai Mũi Họng – Tập 1: Phần Tai
Cummings Review of Otolaryngology, 1e
Viêm Mũi Dị Ứng Và Viêm Mũi Vận Mạch