Chuyên ngành: Ung Thư

Cancer Chemotherapy, Immunotherapy and Biotherapy
The American Cancer Society’s Oncology in Practice: Clinical Management
Devita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer, 11th edition
Ultrasound Assessment in Gynecologic Oncology
Oral, Head and Neck Oncology and Reconstructive Surgery, 1e
Clinical radiation oncology 2017
Các Bệnh Ung Thư – Cách Phòng Và Điều Trị
Bài Giảng Ung Thư Học – ĐH Y Hà Nội
Ung Thư Học Đại Cương (BSĐK) – Bộ Y Tế
DeVita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer: Principles & Practice of Oncology 10e
Những Phương Pháp Tiếp Cận Hiện Đại Gen Trị Liệu Ung Thư
Gen Trị Liệu – Phương Pháp Chữa Bệnh Bằng Gen