Chuyên ngành: Y tế công cộng

Mclaughlin and Kaluzny’s Continuous Quality Improvement in Health Care, 5th edition
Dịch Tễ Học
Giáo trình Tổ chức và quản lý y tế – ĐH Y khoa Thái Nguyên
Sổ Tay Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe
Thực hành dịch tễ học
Sức Khỏe Sinh Sản (CNYTCC) – Bộ Y Tế
Dân Số Học (BSYHDP) – ĐH Y Hà Nội
Vệ Sinh Phòng Bệnh (TCYT) – Bộ Y Tế
Tổ Chức Y Tế – Chương Trình Y Tế Quốc Gia – Bộ Y Tế
Giáo Trình Tổ Chức Và Quản Lý Y Tế – ĐH Y Dược Huế
Dinh Dưỡng Và An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế
Giáo Dục Và Nâng Cao Sức Khỏe – Bộ Y Tế