Chuyên ngành: Siêu Âm Tim

Structural Heart Cases: A Color Atlas of Pearls and Pitfalls
Case Studies in Clinical Cardiac Electrophysiology, 1e, 2017
Textbook of Clinical Echocardiography, 5e
ASE’s Comprehensive Echocardiography, 2e
Siêu Âm Tim – Từ Căn Bản Đến Nâng Cao
Siêu Âm Tim Cập Nhật Chẩn Đoán 2014