fbpx

Chuyên ngành: X Quang

image description
image description
Download Ebook
 • Chẩn Đoán Hình Ảnh Online dịch
 • 2016
By: Bs. Lê Trọng Nhân
image description
image description
Download Ebook
 • NXB Y Học
 • 2013
By: TS. Nguyễn Văn Thành
image description
image description
Download Ebook
 • Bộ Y Tế
 • 2012
By: PGS. TS. Nguyễn Duy Huề
image description
image description
Download Ebook
 • ĐH Y Dược TPHCM
 • 2007
By: PGS. TS. Phạm Ngọc Hoa
image description
image description
Download Ebook
 • Bộ Y Tế
 • 2008
By: Nguyễn Doãn Cường
image description
image description
Download Ebook
 • BV Bạch Mai
 • 2012
By: PGS. TS. Phạm Minh Thông