Chuyên ngành: X Quang

Radiobiology for the Radiologist, 8e
Tự học X Quang Ngực cho sinh viên Y khoa
Thực Hành X-Quang Ngực (2013)
Chẩn Đoán Hình Ảnh (BSĐK) – Bộ Y Tế
Bài Giảng Chẩn Đoán Hình Ảnh – ĐH Y Hà Nội
Bài Giảng Chẩn Đoán X Quang
Kỹ Thuật X-Quang Thông Thường (Tập 1)
Kỹ Thuật Chụp X-Quang (KTV CĐHA)
Lý Thuyết Thiết Bị Hình Ảnh Y Tế – Tập 1: Máy X Quang
Chẩn Đoán Hình Ảnh X Quang
Giải Phẫu X-Quang – Bộ Y Tế
Radiology Secrets Plus, 4th Edition