Chuyên ngành: ECG

Sổ Tay Điện Tâm Đồ
The Only EKG Book You’ll Ever Need, 9th
ECG Masters Collection: Favorite ECGs from Master Teachers Around the World
ECG Masters’ Collection, Volume 2: Favorite ECGs from Master Teachers Around the World
Học ECG trong 1 ngày – sách dịch
ECG Time Series Variability Analysis: Engineering and Medicine, 1e, 2018
Atlas of Pediatric and Youth ECG, 2018
Điện tâm đồ trong nhồi máu cơ tim cấp
ECG cho người mới bắt đầu – 2014
The Only EKG Book You’ll Ever Need, 8e
Thực Hành Đọc Điện Tim
12-Lead EKG Confidence: A Step-By-Step Guide, 3rd edition