Chuyên ngành: CẬN LÂM SÀNG

Marriott’s Practical Electrocardiography 12e
Breast Imaging: The Requisites, 3rd Edition
Thực Hành Siêu Âm Ba Chiều (3D) Trong Sản Khoa
Kỹ Thuật Xét Nghiệm Huyết Học Và Truyền Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng
Siêu Âm Phụ Khoa Thực Hành – BV Hùng Vương (2014)
Siêu Âm Sản Khoa Thực Hành – BV Hùng Vương
Hình Ảnh Học Sọ Não – X Quang Cắt Lớp Điện Toán Cộng Hưởng Từ
Chẩn Đoán Hình Ảnh Chấn Thương Bụng
The ECG Made Easy (Ấn Bản Lần 8 – Tiếng Việt)
Callen’s Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology 6e
150 ECG Problems (Ấn Bản Lần 4 – Tiếng Việt)
Twining’s Textbook of Fetal Abnormalities 3e