Chuyên ngành: Xét Nghiệm

Xét nghiệm chuẩn đoán và xử lý tinh dịch người
Một số xét nghiệm sinh hóa trong lâm sàng
Sổ tay Cận lâm sàng
Các Xét Nghiệm Thường Quy Áp Dụng Trong Thực Hành Lâm Sàng
Xét Nghiệm Vi Sinh Lâm Sàng – BV Bạch Mai
Kỹ Thuật Xét Nghiệm Vi Sinh Lâm Sàng – Bộ Y Tế
Xét Nghiệm Sử Dụng Trong Lâm Sàng
Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 23e
Kỹ Thuật Xét Nghiệm Huyết Học Và Truyền Máu – Bộ Y Tế
Đông Máu – Ứng Dụng Trong Lâm Sàng (2008)
Kỹ Thuật Xét Nghiệm Huyết Học Và Truyền Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng