Chuyên ngành: Di Truyền Học

Textbook of Assisted Reproductive Techniques, Fifth Edition: Volume 2: Clinical Perspectives, 2018
Textbook of Assisted Reproductive Techniques, Fifth Edition: Volume 1: Laboratory Perspectives, 2018
Di Truyền Y Học (BSĐK) – Bộ Y Tế
Thực Tập Di Truyền Y Học – ĐH Y Hà Nội
Di Truyền Học
Kỹ Thuật Di Truyền Và Ứng Dụng (ĐH KHTN)
Giáo Trình Di Truyền Học – ĐH Huế