Chuyên ngành: Hóa Sinh Học

Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry, 7e
Hóa Sinh Y Học – ĐHYD TPHCM (2015)
Những Xét Nghiệm Hóa Sinh Hiện Đại Sử Dụng Trong Lâm Sàng
Netter’s Essential Biochemistry, 1e, 2017
Hóa Sinh (Sách Đào Tạo CNXN) – Bộ Y Tế
Hóa Sinh Lâm Sàng – ĐH Y Hà Nội (2013)
Hóa Sinh Lâm Sàng – ĐH Y Dược TPHCM (2010)
Harper’s Illustrated Biochemistry 30e
Hóa Sinh Học (Sách đào tạo DSĐH) – Bộ Y Tế
Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry 6e
Medical Biochemistry – The Big Picture
Lenhinger Principles of Biochemistry 6th Edition