Chuyên ngành: Thủ Thuật LS

Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference, 14e
Kinh nghiệm lâm sàng – Các lỗi thường gặp trong thực hành lâm sàng 2018
CURRENT Practice Guidelines in Inpatient Medicine
Macleod’s Clinical Examination, 14e
Seidel’s Guide to Physical Examination: An Interprofessional Approach, 9e
Evidence-Based Physical Diagnosis, 4e, 2017
Lâm sàng nội khoa Y6 – Biện luận lâm sàng Y6
Macleod’s Clinical Diagnosis, 2e, 2018
Sổ Tay Lâm Sàng Chẩn Đoán & Điều Trị (Tập 2)
Cẩm Nang Học Tích Cực Cho Sinh Viên Y Khoa – 2014
Tài liệu huấn luyện kỹ năng y khoa tiền lâm sàng – Bộ Y Tế
Từ điển các hội chứng, triệu chứng thường gặp