Chuyên ngành: THUỐC & DƯỢC HỌC

Basic and Clinical Pharmacology 14th Edition 2018
Hội đồng thuốc và điều trị – Cẩm nang hướng dẫn thực hành
Dược Liệu Học Tập 1 – 2015
Giáo Trình Dược Lý Học
Antibiotic Basics for Clinicians Tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng thuốc trong cấp cứu
Cẩm Nang Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Điều Trị Sốt Rét
Cẩm Nang Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Điều Trị Lao
Cẩm Nang Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Điều Trị HIV/AIDS
The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2016
Lippincott Pharmacology Illustrated Review, 6th Edition
Basic and Clinical Pharmacology 13e