Chuyên ngành: Toán - Tin - NCKH

Medical Biostatistics, 4e
Giáo trình xác suất thống kê
Bài Tập Xác Suất Thống Kê – ĐH Y Dược TPHCM
Toán Cao Cấp (BSĐK) – Bộ Y Tế
Đi Vào Nghiên Cứu Khoa Học
Tin Học Và Ứng Dụng Trong Y Sinh học – Bộ Y Tế
Thực Hành Tin Học Và Ứng Dụng Trong Y Sinh học – Bộ Y Tế
Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Sức Khỏe
Từ Nghiên Cứu Đến Công Bố Kỹ Năng Mềm Cho Nhà Khoa Học
Phân Tích Dữ Liệu Với R
Tự Sự Của Một Người Làm Khoa Học
Hồ Sơ Bệnh Án Điện Tử – Bộ Y Tế