Chuyên ngành: Vật Lý - Lý Sinh

Lý Sinh Y Học – ĐH Y Hà Nội
Vật Lý Đại Cương (DSĐH) – Bộ Y Tế
Vật Lý Lý Sinh Y Học – ĐH Y Hà Nội