Chuyên ngành: Sách hay nên đọc

Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, 8th, 2017
Lâm sàng nội khoa Y6 – Biện luận lâm sàng Y6
Hematology: Basic Principles and Practice, 7e, 2017
The Art of Aesthetic Surgery: Principles and Techniques, Three Volume Set
Principles and Practice of Surgery, 7e, 2018
Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 2-Volume Set, 11e, 2018
Hurst’s the Heart, 14th Edition: Two Volume Set, 2017
Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Trí Và Dự Phòng Hen Phế Quản (GINA 2017)
Bài Giảng Ký Sinh Trùng Y Học – ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Atlas sinh lý học Netter – Tiếng việt
Mindmap sơ đồ tư duy nội khoa, ngoại khoa
Giáo trình huấn luyện kỹ năng lâm sàng – ĐH Duy Tân