RỐI LOẠN ĐẶC HIỆU TRONG SỰ PHÁT ÂM I. ĐẠI CƯƠNG: – Một rối loạn phát triển đặc hiệu mà trong đó khả năng sử dụng ngữ âm của trẻ ở dưới mức tương ứng với tuổi tâm thần của trẻ, nhưng trong

RỐI LOẠN NGÔN NGỮ TIẾP NHẬN Lưu ý: cũng được xem như là rối loạn ngôn ngữ tiếp nhận – diễn đạt hỗn hợp I. ĐẠI CƯƠNG: – Trẻ em bị các rối loạn tiếp nhận – diễn đạt hỗn hợp biểu lộ những suy giảm

RỐI LOẠN NGÔN NGỮ DIỄN ĐẠT I. ĐẠI CƯƠNG: – Một rối loạn phát triển chuyên biệt trong đó khả năng sử dụng ngôn ngữ nói của trẻ thấp rõ so với trình độ tương ứng với tuổi tâm thần của trẻ, nhưn

Phác đồ xử trí loạn tâm thần do rượu, các chất dạng thuốc phiện và ma túy tổng hợp 1. Xử trí chung: Dùng thuốc chống loạn thần : – Nếu bệnh nhân kích động và không hợp tác thì có thể sử dụng đ

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH NGUYÊN TẮC CHUNG : BẢNG 1 A: THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH LOẠI ĐỘNG KINH THUỐC LỰC CHỌN ĐẦU TIÊN THUỐC CÓ THỂ PHỐI HỢP THUỐC HÀNG THỨ BA THUỐC KHÔNG NÊN CHO VÌ CÓ THỂ LÀM TĂNG NẶNG CƠN C

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH LIÊN TỤC I. Định nghĩa cơn động kinh: – Tất cả những nguyên nhân nào đưa đến sự phóng thích quá mức của điện não tạo nên cơn co giật thì gọi là động kinh (lâm s

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TÂM THẦN PHÂN LIỆT I. ĐẠI CƯƠNG Tâm thần phân liệt (TTPL) là một bệnh loạn tâm thần nặng, tiến triển từ từ, căn nguyên hiện chưa rõ, có nhiều thể lâm sàng khác nhau. Chúng được

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SẢNG 1. CHẨN ĐOÁN Sảng là tình trạng rối loạn sự chú ý và nhận thức. Có biểu hiện giảm khả năng tập trung và duy trì sự chú ý. Các biểu hiện rối loạn khác về nhận thức g

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SẢNG RUN Sảng run là tình trạng sảng xảy ra sau khi ngừng đột ngột rượu từ 2-7 ngày trên người nghiện rượu, là cấp cứu nội khoa, biểu hiện nổi bật là tình trạng lú lẫn và rốiloan th

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SA SÚT TÂM THẦN I/ KHÁI NIỆM: Sa sút tâm thần là một hội chứng của bệnh lý não, có tính chất mãn tính hoặc tiến triển từ từ, trong đó sự suy giảm nhiều chức năng cao cấp của vỏ n

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN ĂN UỐNG – CHÁN ĂN ĂN VÔ ĐỘ A. CHÁN ĂN TÂM THẦN Ở THANH THIẾU NIÊN Là một rối loạn hành vi ăn uống đặc trưng bởi sự tự ý hạn chế thực phẩm, gặp nhiều nhất ở tr

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN ÁM ẢNH CƯỠNG BỨC (OCD) I/ Chẩn đoán: Theo ICD 10, để chẩn đoán xác định, các triệu chứng ám ảnh hoặc hành vi cưỡng chế, hoặc cả hai, phải hiện diện trong hầu hết các ngày