TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI Ở BỆNH NHÂN THỞ MÁY I. Đại cương: 1.1 Định nghĩa: tràn khí màng phổi (TKMP) là tình trạng tích tụ khí trong khoang màng phổi. 1.2 Phân loại: tràn khí màng phổi đóng, mở hay áp lực – Trà

1. ĐẠI CƯƠNG 1.1 Định nghĩa VTC là tình trạng viêm cấp của tụy, có thể ảnh hưởng các mô kế cận hay các cơ quan ở xa do sự phóng thích các men tụy đã hoạt hóa. 1.2 Nguyên nhân 1.2.1 Cơ học: sỏi mật, rối l

THEO DÕI ÁP LỰC TRONG SỌ TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI I. Chuẩn bi dụng cụ: – Bộ catether đo áp lực trong sọ Codman hay Camino (Intergra). – Bộ cảm ứng đo áp lực động mạch. – Catheter chọc động mạch. – Bộ Certofix đo áp lực tĩnh mạch trung tâm. – D

RẮN LỤC CẮN I. ĐẠI CƯƠNG – Rắn lục gồm nhiều loại như rắn chàm quạp (rắn choàm quạp, rắn lục Mã Lai), lục xanh, lục hoa cải, lục mũi hếch, khô mộc. Rắn lục chủ yếu sống ở vùng rừng núi. – Nọc rắn lục l

RẮN HỔ MANG CẮN I. ĐẠI CƯƠNG – Thường gặp: + Hổ mang bành (Naja atra, Chinese cobra): gặp ở miền Bắc, khi cổ bạnh, trên cổ có hoa văn hình kính có 2 gọng. + Hổ đất (Naja kaouthia, Cobra): gặp ở cả 2 miền, kính có một mắt kính

RẮN CẠP NIA CẮN I. ĐẠI CƯƠNG – Cạp nia thuộc họ rắn hổ (Elapidae). Rắn cạp nia nhỏ, ngắn hơn rắn cạp nong, dài khoảng 1m (ít khi gặp loại dài trên 1,3m), màu da đen xanh có những khoanh trắng, khoang đen rõ nét nối tiếp nhau. – Rắn c

QUY TRÌNH LỌC MÁU LIÊN TỤC I. ĐẠI CƯƠNG: Kỹ thuật lọc máu liên tục (LMLT), hay còn gọi là trị liệu thay thế thận liên tục (Continuous renal replacement therapy – CRRT) bao gồm nhiều phương thức như siêu lọc tĩnh mạch – tĩnh mạch (TM – TM) li

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA PHƯƠNG PHÁP LỌC GAN NHÂN TẠO (MARS) TRONG ĐIỀU TRỊ SUY GAN CẤP I. ĐẠI CƯƠNG Hệ thống tái hấp phụ tuần hoàn phân tử (Molecular Adsorbents Recirculating System – MARS) là thiết bị có thể lấy bỏ các chất độc

QUY TRÌNH KẾT HỢP LỌC MÁU LIÊN TỤC VÀ HẤP PHỤ HUYẾT TƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG: Kỹ thuật kết hợp LMLT và hấp phụ huyết tương (CPFA: Coupled Plasma Filtration Adsorption) là một kỹ thuật phân tách huyết tương từ máu của BN bằng

QUI TRÌNH LOẠI BỎ CO2 BẰNG MÀNG NGOÀI CƠ THỂ KỸ THUẬT ABYCAP 1. Đại cương: Kỹ thuật hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể (ECLS: extra-corporeal life support) là tên gọi chung cho kỹ thuật oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể (ECMO: extra-corporeal membra

QUI TRÌNH KỸ THUẬT THAY HUYẾT TƯƠNG 1. Đại cương: Liệu pháp thay thế huyết tương (Therapeutic Plasma Exchange – TPE) là lấy ra một lượng lớn huyết tương (HT) (thường thay 1 – 1.5 lần thể tích HT của BN, khoảng từ 2 đến 5 lít) và sau đ

QUI TRÌNH KỸ THUẬT LỌC MÁU HẤP PHỤ BẰNG CỘT THAN HOẠT TÍNH TRONG ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP I. Đại cương: Lọc máu hấp phụ (hemoperfusion – hemoadsorption) là một phương pháp lọc máu sử dụng các vật liệu hấp phụ (quả