Atlas sinh lý học Netter – Tiếng việt

THÔNG TIN SÁCH

Tải sách (Tổng lượt tải: 355)

CTRL + F5 lại trang nếu bạn đã đăng nhập Facebook rồi.

Nội dung sách

Cuốn atlas này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các cơ chế trong sách giáo trình sinh lý học cũng như ứng dụng nhiều hơn sinh lý học vào các môn lâm sàng. Mình thật sự rất thích cách trình bày và diễn giải trong cuốn sách này, như cơ chế hình thành các sóng trên ECG, cơ chế hoạt động của surfactant, cơ chế bài tiết dịch vị qua đó các thuốc ức chế tiết dịch vị hoạt động, và nhất là sinh lý nội tiết và thần kinh…

Leave a Reply