Cơ chế triệu chứng học – Sách dịch

THÔNG TIN SÁCH

Tải sách (Tổng lượt tải: 404)

Nội dung sách

Cuốn sách Cơ Chế Triệu Chứng Học Do Nhóm Dịch của Page Chia sẻ ca lâm sàng tiến hành dịch từ cuốn “Mechanisms of clinical signs

Cuốn sách gồm 7 CHƯƠNG:

Chương 1: Triệu Chứng Cơ Xương Khớp
Chương 2: Triệu Chứng Hô Hấp
Chương 3: Triệu Chứng Tim Mạch
Chương 4: Triệu Chứng Huyết Học
Chương 5: Triệu Chứng Thần Kinh
Chương 6: Triệu Chứng Tiêu Hóa
Chương 7: Triệu Chứng Nội Tiết

Đây thật sự là một cuốn sách hay, rất thiết thực cho các bác sĩ, sinh viên học tập và làm việc trên lâm sàng. Hi vọng này sẽ giúp ích được nhiều cho mọi người!

Comments are closed