Học ECG trong 1 ngày – sách dịch

THÔNG TIN SÁCH

  • Tác giả: 
  • Nhà xuất bản: Jaypee Brothers Medical Pub
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Năm xuất bản:
  • Chuyên nghành: ECG, Nội Tim Mạch

Tải sách (Tổng lượt tải: 533)

CTRL + F5 lại trang nếu bạn đã đăng nhập Facebook rồi.

Nội dung sách

Đọc điện tâm đồ là một kỹ năng cận lâm sàng cơ bản dành cho tất cả các chuyên khoa, dù là ngoại khoa. Tuy vậy, không ít bác sĩ gặp khó khăn bởi không thể nhớ rõ hay mau quên do không hiểu cơ chế điện sinh lý. Sách viết rất trực quan, ngắn gọn, dễ nắm bắt và giúp bác sĩ hiểu rõ cơ chế điện sinh lý.

6 thoughts on Học ECG trong 1 ngày - sách dịch

Leave a Reply