Thực hành dịch tễ học

THÔNG TIN SÁCH

Tải sách (Tổng lượt tải: 144)

CTRL + F5 lại trang nếu bạn đã đăng nhập Facebook rồi.

Nội dung sách

Để phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên các cấp học của trường ĐH Y Hà nội, sách được biên soạn nhầm minh họa cho phần lý thuyết về phương pháp Dịch tể học hiện đại và nâng cao khả năng thực hành của anh chị em
Nó cũng có thể giúp được ít nhiều cho cán bộ làm công tác dịch tể và cán bộ nghiên cứu y học vè phương pháp học chuẩn mức
Cuốn sách chắc chắn còn chứa đựng nhiều thiếu sót nhất định. Các tác giả chân thành cẩm ơn và tiếp thu chỉ giáo của đồng nghiệp gần xa.

One thought on Thực hành dịch tễ học

Leave a Reply