Hãy thư giản, nghỉ ngơi
Bạn phải đăng nhập mới download được :(( Đăng nhập phía bên phải kìa
Hiện bên mình chỉ hỗ trợ đăng nhập bằng phây búc, bạn thông cảm nha 😀
[apsl-login-lite login_text=’Login’]

Miễn Phí

Thành viên mới
đ 0 Mãi mãi
 • Tối đa 1 sách/ngày
 • Tối đa 15 sách/tháng

Thành Viên

Vàng
250
000
đ vĩnh viễn (*)
 • Tối đa 10 sách/ngày
 • Tối đa 100 sách/tháng
 • Không quảng cáo
 • Yêu cầu ebook nhanh
 • Hỗ trợ tải APP IOS VIP 7 ngày
 • Dành cho sinh viên y khoa
Sinh viên
Vui lòng đăng nhập trước

Thành Viên

Kim Cương
300
000
đ vĩnh viễn (*)
 • Tối đa 10 sách/ngày
 • Tối đa 100 sách/tháng
 • Không quảng cáo
 • Yêu cầu ebook nhanh
 • Hỗ trợ tải APP IOS VIP 14 ngày
 • Dành cho người đã đi làm.
Vui lòng đăng nhập trước